Privacyverklaring

25 mei 2018

Persoonsgegevens die Balanza – Praktijk voor integrale massage verwerkt

Balanza verwerkt persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft bij het invullen van het per e-mail verstuurde intakeformulier, doordat u gebruik maakt van de diensten (deelname). Balanza kan de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, voornaam en initialen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email adres, geboortedatum, BSN, naam zorgverzekering, polisnummer en medische gegevens (indien nodig). Balanza verwerkt deze gegevens ten behoeve van betalingen. Omdat de facturen van Balanza gedeclareerd kunnen worden aan uw zorgverzekering, zullen de genoemde gegevens vermeld worden op de facturen. Uw zorgverzekering heeft deze nodig voorde afhandeling van de declaraties.

Gegevens via intakeformulier

Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres zijn verplicht. Wilt u de facturen van Balanza declareren bij uw zorgverzekering, dan bent u ook verplicht om uw geboortedatum, BSN, naam zorgverzekering en polisnummer in te vullen. Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Alle e-mails worden maximaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Soms vraagt Balanza welke huisarts u heeft en voor de diensten relevante fysieke/mentale klachten en medicijngebruik indien van toepassing. Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van u waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de diensten. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 7 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Gegevens via aantekeningen

Balanza maakt aantekeningen van de behandelsessie waar u aan deelneemt. Aantekeningen worden uitsluitend met uw toestemming gemaakt. Deze zijn uitsluitend om de behandelingen op de deelnemer aan te passen. Na afronding van de behandelingen (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 7 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Gegevens op de website

De website is te vinden onder domeinnaam www.balanza-massagepraktijk.nl. Hier worden op dit moment geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden veelal gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zodra Balanza hiertoe over zou gaan, zal deze privacy verklaring worden aangepast.

Verwerken en bewaren van uw gegevens

Balanza verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen en om de dienstverlening aan te passen op de deelnemer, u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om de dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, aantekeningen te delen met andere zorgverleners als u daar mondeling en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en als Balanza hier wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Balanza bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 7 jaar is na afronding van de diensten (deelname stopt).

Balanza maakt geen gebruik van automatische besluitvormingen of profilering.

Delen met anderen

Balanza verstrekt uw gegevens niet ongevraagd aan derden. Deze worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals belastingaangifte. Balanza vraagt dan om mondelinge en schriftelijke toestemming. Mocht Balanza overeenkomstig met u als cliënt informatie verkrijgen van huisarts, therapeuten, hulpverleners of derden, dan zal de bron altijd kenbaar gemaakt worden aan de cliënt. Balanza verstrekt geen gegevens aan landen buiten EU als daarom wordt gevraagd.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft natuurlijk altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een mail naar info@balanza-massagepraktijk.nl.

Beveiliging van uw gegevens

Balanza zorgt ervoor dat uw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kunt u dit aangeven middels een mail naar info@balanza-massagepraktijk.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er wijzigingen zijn in hoe Balanza met gegevens omgaat, dan zal de privacyverklaring aangepast worden.

Over Balanza

Balanza is een bedrijf gevestigd in Arnhem, waar holistische en integrale massage, yoga, mindfulness, coaching en gerelateerde activiteiten worden aangeboden. Balanza is rechtsgeldig vertegenwoordigd door Simone Penners, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 66660688. De locatie waar de meeste diensten worden verleend is gevestigd aan de Javastraat 15, 6822 DJ Arnhem.

Contactgegevens

Simone Penners – eigenaresse en contactpersoon.
Bedrijf: Balanza – Praktijk voor integrale massage
Postadres: Javastraat 15, 6822 DJ Arnhem.
M: 06-44734345; E: info@balanza-massagepraktijk.nl ; W: www.balanza-massagepraktijk.nl

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/